Evente

Kompania Amla sh.p.k. do te
jete pjesemarrese ne panairin
e BiaFach 2010 i cili zhvillohet
nga data 17 deri 20 shkurt 2010
ne Nuremberg, GJERMANI.